ჩვენება 9 24 36

გვერდითა დიდი კაუჭი ჩარჩოსთვის

2,92

გვერდითა კაუჭი

1,82

გვერდითა კლიპსა

1,18

დამჭერი ბოთლზე

4,25

კაუჭი

0,91

კაუჭი

1,82

კლიპსა ჩარჩოს კედელზე დასამაგრებლად

2,19

ლითონის სამაგრი

19,44

ტელესკოპური დამჭერი ბადეზე

9,20

უნივერსალური დამჭერი

7,29

ქანქარიანი მაგნიტური დამჭერი

7,93

ჩარჩო 75˚ კუთხის დამჭერით

4,83