ჩვენება 9 24 36

ჩარჩო ბადეზე დამჭერით

12,40

ჩარჩო უნივერსალური დამჭერით

11,16

ჩარჩო 75˚ კუთხის დამჭერით

5,74

ჩარჩო 90˚ კუთხის დამჭერით

5,74

ჩარჩო დამჭერით ყუთებისთვის

5,83

ჩარჩოს დამჭერი ყუთებისთვის

3,75

ჩარჩო ბოთლზე დამჭერით

7,41

ტელესკოპური დამჭერი ბადეზე

9,16

უნივერსალური დამჭერი

7,91

ჩარჩოს დამჭერი 75°

1,25

ჩარჩოს დამჭერი 90°

1,25

ჩარჩოს დამჭერი 45˚, 60˚, 90˚

0,83 0,42