ჩვენება 9 24 36

დასაკიდი სისტემა მილისგან

თუ გსურთ, რომ სავაჭრო ობიექტის სივრცე მაქსიმალურად აითვისოთ, დასაკიდი მილის სისტემა აუცილებლად გამოგადგებათ.

მასზე სარეკლამო ჩარჩოების განთავსება და მომხმარებლისთვის ინფორმაციის სწრაფად და მარტივად მიწოდება შეგიძლიათ.

უნდა აღინიშნოს, რომ დიდ ფორმატზე ეფექტურად განთავსებული შეთავაზება ყოველთვის უფრო თვალსაჩინოა და მყიდველის ყურადღებას შორი მანძილიდანვე მიიქცევთ.

  • დიდი მოცულობის ინფორმაცია თავსდება კომპაქტურად და მეტად ხელმისაწვდომია;
  • არ აფერხებს ყიდვის პროცესს;
  • განაპირობებს გაყიდვების ზრდას.

მილზე შეგიძლიათ სხვადასხვა ზომის (A4, A3, A1) პლასტმასის ჩარჩოების განთავსება.

ჩარჩოსთან ერთად რეკომენდირებულია პროტექტორის გამოყენებაც, რომელიც შიგთავსს დაზიანებისგან იცავს და ესთეტიკურ იერსახეს უნარჩუნებს.

ამას გარდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კასეტა ფასმაჩვენებლებიც, რომლებსაც ცალკე ადგილი აქვს ფოტოსთვის და მოჰყვება ციფრების ნაკრები.

დასაკიდი სისტემა მილისგან ძირითადად გამოიყენება სასურსათო, სამშენებლო, საყოფაცხოვრებო, ტექნიკის, ბავშვთა პროდუქციისა და სპორტული ტიპის მაღაზიებში.