სასაწყობე სტელაჟები
სასაწყობე სტელაჟი

სასაწყობე სტელაჟი MR 250/125/70/Z*4

887,61
datvirtvaდატვირთვა: max. თაროზე 650კგ. / max. სექციაზე 6500კგ.
Read more
სტელაჟი საწყობისთვის
სასაწყობო სტელაჟი

სასაწყობე სტელაჟი MR 300/150/70/Z*5

1.223,79
datvirtvaდატვირთვა: max. თაროზე 650კგ. / max. სექციაზე 6500კგ.
Read more
stelajebi sawyobistvis
sapalete stelajebi

სასაწყობე სტელაჟი HR 500/182,5/105/CC*3/ 8

1.432,14
datvirtvaდატვირთვა: max. თაროზე 3ტ. / max. სექციაზე 17ტ.
პარამეტრების არჩევა
სტელაჟი
საპალეტე სტელაჟები

სასაწყობე სტელაჟი HR 400/270/105/CC*3/ 12

1.371,71
datvirtvaდატვირთვა: max. თაროზე 1,89ტ. / max. სექციაზე 17ტ.
პარამეტრების არჩევა